Luchtfoto van E-Stairs Barneveld

Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Inzicht op de uitgifte van de kavels op bedrijventerreinen in de regio

Over dit project

De ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley’ is gemaakt om onze partners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

Het is belangrijk dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling en transitie van de economie. Bedrijventerreinen spelen ook een belangrijke rol bij energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit.

Planning

De monitor bedrijventerreinen over 2019 en 2020 zijn afgerond. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 de monitor bedrijventerreinen over 2021 gepresenteerd.

Partners

Acht gemeenten Regio Foodvalley

Meer informatie

De monitor bedrijventerreinen kunt u downloaden via:

Contact