Luchtfoto van E-Stairs Barneveld

Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley

Categorieën

  • Economie

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Inzicht op de uitgifte van de kavels op bedrijventerreinen in de regio

Over dit project

De ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley’ is gemaakt om onze partners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

Het is belangrijk dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling en transitie van de economie. Bedrijventerreinen spelen ook een belangrijke rol bij energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit.

Planning

De monitor bedrijventerreinen over 2019, 2020 en 2021 zijn afgerond. Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van 2023 de monitor bedrijventerreinen over 2022

gepresenteerd.

Partners

Acht gemeenten Regio Foodvalley

Meer informatie

De monitor bedrijventerreinen kunt u downloaden via:

Contact