Network for Insect Knowledge

Categorieën

 • Voedsel
 • Landbouw

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

De insectensector sneller laten groeien door kennis samen te brengen en te ontwikkelen.

Over dit project

De insectensector is een nog jonge, maar kansrijke sector die zich langzaam ontwikkelt. De huidige sector is versnipperd en verspreid. Om de sector sneller te kunnen ontwikkelen is meer samenhang tussen de verschillende partijen nodig.

Het Network for Insect Knowledge (NIK) is hét verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het doel van NIK is om de sector versneld te laten groeien. Door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Randvoorwaarden hierbij zijn:

 • onafhankelijk, het belang van de sector staat voorop;
 • betrouwbaar, erop vertrouwen dat de kennis accuraat is;
 • praktijkgericht, om kennis snel toe te kunnen passen;
 • transparant, alle beschikbare kennis toegankelijk en inzichtelijk;
 • niet concurrerend, maar verbindend en voortbouwend op wat er al is.

Planning

Het NIK is in 2021 gelanceerd en inmiddels hebben vele bedrijven de weg naar de aanwezige kennis en het aanwezige netwerk weten te vinden. De website is in de lucht, waar iedereen (ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, studenten, scholieren), die iets over de insectensector wil weten terecht kan. Eind 2023 zal het NIK geheel zelfstandig en onafhankelijk gaan opereren.

Partners

De partijen die in de stuurgroep van het NIK zitting hebben zijn: Aeres, Coöperatie De Valk Wekerom, Insectocycle, Insectlab/HAS Hogeschool, LTO Gelderse Vallei, New Generation Nutrition, Poultry Expertise Centre, Wadudu, Wageningen University & Research, Foodvalley NL Feed Design Lab en Regio Foodvalley.

Meedoen

Bent u ondernemer in de insectensector of in de insectenketen? Wilt u een bijdrage leveren aan de groei in de insectensector? Neem dan contact op met de manager Petra van den Hengel.

Meer informatie

Meer informatie over wat speelt er, wat zijn de ontwikkelingen en wat is belangrijk voor uw bedrijf of organisatie, vindt u op de website van NIK. De website van het NIK geeft toegang tot de belangrijkste informatie over de insectensector.

Naar de website NIK

Contact