Oriëntatiecarrousel Energietransitie

Categorieën

  • Kennis en vakmanschap

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

30%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Kennismaken met mogelijke baankansen in de Energietransitie

Over het project

Zij-instromers maken in dit project kennis met de kansen in de energietransitie. Werkgevers in de energietransitie bieden we de kans hun branche, hun organisatie en baankansen te presenteren. Inwoners worden uitgenodigd kennis te maken met deze werkgevers. Werkzoekenden en werkenden, die een andere baan overwegen, maken tijdens een bijeenkomst kennis met de mogelijkheden, diverse banen en opleidingsmogelijkheden in deze branche.
Daarna bieden we per persoon maatwerk voor een mogelijke volgende stap. Denk aan een gesprek met een loopbaanadviseur van het Leerwerkloket, een kennismakingsgesprek en/of rondleiding bij een werkgever, sollicitatieondersteuning, een CTC-test om de competenties en vaardigheden op een rij te krijgen, een snuffelstage op maar of een leerwerktraject. Ook kan er een scholingsvoucher worden ingezet. Daarnaast wordt ook de verbinding gemaakt met het andere project in de regio, Platform E (voorheen Energietransitie Academie).

Met het Oriëntatiecarrousel geven wij uitvoering aan de Human Capital Agenda en het Gelrepact. Het Gelrepact zet in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen. Wilt u weten wat de wat de Human Capital Agenda Regio Foodvalley is en wat wij de komende jaren gaan doen, bekijk dan deze videoanimatie over de Human Capital Agenda.

Planning

30 oktober 2023 vond de eerste kennismakingsbijeenkomst plaats met vijf werkgevers en 41 kandidaten. Op 5 februari 2024 vindt de volgende bijeenkomst plaats. Ook tijdens de Kies je Kans dag op 13 april kan men kennismaken met dit project. Mogelijk zal er nog een 4e bijeenkomst gepland worden maar dit wordt dit voorjaar bepaald.

Partners

Leerwerkloket, regiogemeenten, UWV, WerkgeversServicepunt, Knooppunt Techniek, provincie Gelderland en Regio Foodvalley.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Oriëntatiecarrousel Energietransitie, neem contact op met de projectleider via de onderstaande gegevens.

Contactpersoon