Twee  jongens werken aan de techniek van het installeren van een warmtepomp

Platform E (voorheen Energietransitie Academie)

Categorieën

  • Kennis en vakmanschap

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

25%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Door flexibele scholingsmogelijkheden kunnen meer technische vakmensen worden opgeleid voor de bouw van windmolens, installatie van zonneparken en warmtepompen.

Over het project

Wij willen een flexibel scholingsnetwerk voor de energietransitie ontwikkelen. Hierbij spelen wij in de op de vraag die aansluit op de arbeidsmarkt. Met de Energietransitie Academie willen we de samenwerking tussen werkgevers, werkzoekenden en opleiders versterken. Voldoende gekwalificeerd personeel voor de energietransitie hebben en een aantrekkelijk en flexibel aanbod van opleidingen op alle niveaus, inclusief bij- en omscholing. Maar we willen ook zorgen voor een netwerk van werkgevers, opleiders en andere relevante organisaties in Regio Foodvalley.

Met de Energietransitie Academie geven wij uitvoering aan de Human Capital Agenda. Wilt u weten wat de wat de Human Capital Agenda Regio Foodvalley is en wat wij de komende jaren gaan doen, bekijk dan deze video.

Planning

Begin 2023 zijn twee kwartiermakers aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een flexibel en regionaal scholingsaanbod onder de werknaam Energietransitie Academie. In de periode daarna hebben de kwartiermakers trendrapportages bestudeerd, bijeenkomsten van brancheorganisaties bezocht, veel gesprekken gevoerd met regionale ondernemers en met opleiders het aanbod besproken.

In oktober en november 2023 zijn er nog verschillende werksessies met bedrijven, brancheorganisaties en opleiders. In december 2023 is de bestuurlijke besluitvorming over verdere ontwikkeling van de Energietransitie Academie, de implementatie en de financiën 2024.  

Partners

Knooppunt Techniek, Regio Foodvalley

Meedoen

Overweegt u een carrièreswitch en denkt u over een bijdrage aan de energietransitie? Neem dan contact op met Knooppunt Techniek door een mail te sturen naar info@knooppunttechniek.nl. Wij kunnen u wellicht verder helpen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Energietransitie Academie? Neem dan contact op met één van de kwartiermakers.

Contactpersonen