Regio Foodvalley werkplekken beleid

Regionaal Programma Werklocatie (RPW)

Categorieën

  • Economie

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen (werklocaties) die meekunnen én waarde toevoegen in de ‘Next Economy’

Over dit project

Regio Foodvalley is één van de meest innovatieve regio’s binnen Nederland en een Europese topregio op het gebied van agrofood. Bovendien staat de regio voor mooi wonen met volop aandacht voor de natuur. Deze mooie positie willen we vasthouden. Daarvoor zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen (werklocaties) die meekunnen én waarde toevoegen in de ‘Next Economy’ essentieel.

We willen ruimte blijven bieden voor groei van het bedrijfsleven, maar vooral ook de kwaliteit en vitaliteit van werklocaties hoog houden. Nieuw en bestaand. Dit vraagt om ruimte, kwantitatief (wie ontwikkelt hoeveel en waar?) maar zeker ook kwalitatief (voor wie wordt ontwikkeld en hoe vullen we dit goed in?).

Veranderende vraag

Het bedrijfsleven heeft te maken met verschillende trends die enorme impact hebben op de bedrijfsvoering en de vereiste kwaliteit van werklocaties. Denk aan een circulaire economie, energietransitie, robotisering en digitalisering. Hiermee verandert ook de vraag naar de hoeveelheid en het soort ruimte.

Het RPW

In het RPW maken de regiogemeenten met elkaar (en met de provincie Gelderland en Utrecht) bindende afspraken over de te ontwikkelen bedrijventerreinen. Het doel van het RPW is om voldoende aanbod met goede kwaliteit van bedrijventerreinen te hebben en te realiseren in de regio. Maar ook met voldoende flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op de vraag van bedrijven.

Planning

Op vrijdag 10 juni 2022 heeft het algemeen bestuur van Regio Foodvalley de ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties 2021-2025’ ingestemd. Deze rapporten zijn via de colleges B&W aangeboden aan de raden van de acht regiogemeenten voor besluitvorming.

Partners

Vertegenwoordiging bedrijfsleven (via consultatie), acht gemeenten Regio Foodvalley, provincie Gelderland en Provincie Utrecht

Meer informatie

Bedrijventerrein BT A12 ligt in de oksel van de A12 en A30

Bekijk de presentatie van het Regionaal Programma Werklocaties via de onderstaande link.

Bekijk de video

 

Voor meer informatie over het RPW kunt u contact opnemen met één van de onderstaande contactpersonen.