Vastgoedmonitor

Vastgoedmonitor

Categorieën

  • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

De Vastgoedmonitor geeft inzicht in de vastgoedmarkt binnen regio Foodvalley, specifiek de woningmarkt. Het is een handige basis voor toekomstplannen in vastgoedontwikkeling.

Over dit project

Het doel van de Vastgoedmonitor is om woonontwikkelingen en woontrends in de regio inzichtelijk te maken. Dit jaar stonden bijvoorbeeld de impact van het Coronavirus, de stikstofdiscussie en verplaatsingen vanuit de Randstad naar regio Foodvalley op de woningmarkt centraal.

De inzichten uit de monitor zijn belangrijke input voor de programmering binnen de regio. De Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley brengt daarnaast overheden, woningcorporaties, beleggers, bedrijfsleven en kennisinstituten samen. Zij kunnen het netwerk en de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om tot een betere toekomst voor de regio Foodvalley te komen.

Wij werken nauw samen met de stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley, een collectief van overheden, corporaties en marktpartijen om tot een jaarlijkse Vastgoedmonitor te komen. In de Vastgoedmonitor is aandacht voor de thema’s uit de regionale woonagenda zoals duurzaamheid, flexibel gedifferentieerd bouwen , middenhuur en wonen & zorg.

De Vastgoedmonitor bestaat ongeveer 10 jaar en is sinds 2019 volledig digitaal beschikbaar. De sponsoren hebben ook digitaal toegang tot (alle) onderliggende gegevens.

Planning

De Stichting Vastgoedmonitor presenteert elk jaar in juni haar Vastgoedmonitor en organiseert in samenwerking met Regio Foodvalley in het voor- en najaar een symposiumover een specifiek thema.

Partners

Stichting Vastgoedmonitor, provincie Gelderland en provincie Utrecht, Woningcorporaties

Meedoen

Aanmelden kan via de website van Stichting Vastgoedmonitor

Naar vastgoedmonitorfoodvalley.nl

 

Meer projecten bekijken?