Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV)

Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV)

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Perifere detailhandelsvestigingen op de juiste plaats, nu en in de toekomst.

Over dit project

De perifere detailhandel (zoals woonboulevards) kampt onder andere met concurrentie van het internet, overaanbod en teruglopende bestedingen. Dit zorgt voor verandering in de behoeften van ondernemers qua vestiging. Dit kan concurrentie met het centrumgebied of leegstand in de binnenstedelijke winkelgebieden tot gevolg hebben.

Daarom is gezamenlijk een actueel en onderbouwd PDV-beleid opgesteld. Dit beleid draagt onder andere bij aan het behoud van de leefbaarheid door leegstand te voorkomen. Door samen één lijn te trekken voeren de acht gemeenten hetzelfde beleid uit en maken hierover regionale afspraken.

Met gezamenlijk PDV-/GDV-beleid kunnen in de hele regio kansrijke ontwikkelingen worden ondersteund en structuurverstorende ontwikkelingen worden voorkomen.

Planning

Het nieuwe PDV is op 18 september goedgekeurd.

Partners

PDV-branches, detaillisten, acht gemeenten Regio

Meer informatie

22 september 2020: PDV-beleid geactualiseerd

Contact

Herman van Rijnbach
herman.van.rijnbach@veenendaal.nl