De aanpak van de brug bij Rhenen is een van de projecten uit het regionaal mobiliteitsfonds

Regionaal mobiliteitsfonds

Categorieën

 • Vervoer

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

50%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Het Mobiliteitsfonds geeft Regio Foodvalley de slagkracht om goed samen te werken met medeoverheden.

Over dit project

In april 2013 hebben mobiliteitswethouders van Regio Foodvalley de handen ineengeslagen voor het oprichten van een regionaal mobiliteitsfonds. Met dit mobiliteitsfonds worden regionale mobiliteitsprojecten haalbaar die mogelijk anders niet, vertraagd of versoberd uitgevoerd zouden worden. Het mobiliteitsfonds fungeert als een aanzet tot besluitvorming en daarmee heeft de regio de noodzakelijke slagkracht om goed samen te werken met de medeoverheden. Ook versterkt het de onderhandelingspositie van de regio richting private partijen. De projecten die mede gefinancierd worden zijn:

 • Aanpak verkeerssituatie Rijnbrug
 • Aanpak Knooppunt Hoevelaken
 • Aanpassing van de aansluiting A1/A30
 • Kwaliteitsimpuls Valleilijn  
 • Rondweg-oost Veenendaal

Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de ontsluiting van de regio en daar hebben alle gemeenten direct of indirect belang bij. Wij verbeteren het vestigingsklimaat voor ondernemers en het woon- en leefklimaat voor inwoners van de regio. Ook het toerisme in de regio en gemeenten profiteren van een goede bereikbaarheid.

Planning

De colleges en de gemeenteraden van de acht gemeenten van de Regio Foodvalley hebben in 2013 besloten over de oprichting van het Mobiliteitsfonds en toegezegd voor de komende 20 jaar geld beschikbaar te stellen voor het regionaal mobiliteitsfonds.
In 2019 is besloten om Rondweg-oost bij Veenendaal ook op te nemen in de projectenlijst.

Partners

Acht regiogemeenten

Meer informatie

Wilt u meer weten over het besluit van de oprichting van het mobiliteitsfonds? Download hier het voorstel ‘Regionaal mobiliteitsfonds Regio Foodvalley’. (pdf, 142 KB)

Contact