Subsidieregeling houtstook

Subsidie aanvragen

Via de onderstaande knop vraagt u de subsidie aan. Log hiervoor in met uw DigiD.

Start hier uw subsidieaanvraag

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 oktober 2025. Er geldt voor deze subsidieregeling een subsidieplafond per gemeente:

  • Barneveld: € 20.000
  • Ede: € 30.000
  • Nijkerk: € 10.000
  • Renswoude: € 10.000
  • Rhenen: € 10.000
  • Scherpenzeel: € 10.000
  • Veenendaal: € 20.000
  • Wageningen: € 10.000

Na 1 november 2024 vervalt de verdeling per gemeente en wordt het resterende bedrag verdeelt op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 120.000,- is bereikt.

  • Let op: uw aanvraag wordt geweigerd als het rookkanaal op het moment van aanvragen van de subsidie al is verwijderd/onbruikbaar is gemaakt.
  • Let op: bij het aanvragen van de subsidie moet u foto's aanleveren. De datum waarop de foto is genomen moet onderdeel zijn van het beeld van de foto (of de digitale informatie van de foto). Dit mag er niet later bijgeschreven worden. Lever de foto's aan in .jpeg of .png formaat. Gebruik geen PDF of Word om uw foto's aan te leveren.

Per adres wordt subsidie verleend voor het verwijderen van maximaal 2 rookkanalen. De subsidieontvanger is verplicht om de werkzaamheden binnen 6 maanden na de datum van de subsidiebeschikking uit te voeren. De subsidieontvanger is verplicht zorg te dragen voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen.

Bedrag van de subsidie

Subsidie wordt verleend voor de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 1.000,-.

Wetgeving

Op de website van de Overheid vindt u de algemene subsidieverordening en de toepasselijke subsidieregelingen. Hier kunt u ook de subsidieregeling rookkanaal definitief onbruikbaar maken of verwijderen regio Foodvalley vinden.