Een werknemers is aan het lassen. Vonkjes komen vrij.

Meerjaren Human Capital Agenda

Categorieën

  • Kennis en vakmanschap

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Gezamenlijk realiseren wij een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Over het project

In Regio Foodvalley staan we voor grote uitdagingen om met een zeer krappe arbeidsmarkt aan grote maatschappelijke vraagstukken te werken. Er is onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod van personeel evenals tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De Human Capital Agenda is bedoeld om activiteiten zo in te richten, dat ze bijdragen aan de doelstellingen van de grote variëteit aan organisaties en de gezamenlijke ambitie van Regio Foodvalley. Met deze agenda brengen wij focus aan op concrete doelen.

Human Capital Agenda in 2030

In Regio Foodvalley zijn in 2030 voldoende bekwame mensen aanwezig om met de modernste technieken, innovaties en economische groei te realiseren. Op alle niveaus en in alle sectoren, waarbij we de eerste prioriteit leggen bij de grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie, landbouwtransitie en in de zorg. We weten ondernemers, vakmensen en kenniswerkers te vinden, te boeien, te ontwikkelen (LLO) en te behouden. In onze regio realiseren wij samen een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Planning

Op 16 december 2022 wordt de Human Capital Agenda ingebracht in de Stuurgroep Human Capital. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur van Regio Foodvalley de Human Capital agenda in februari 2023 vast.
In januari 2023 starten de eerste projecten uit de Human Capital Agenda.

Partners

CHE, Stuurgroep Human Capital, kernteam Human Capital

Meer informatie

Het document Human Capital Agenda is na vaststelling door het algemeen bestuur Regio Foodvalley hier te downloaden.

Download: Human Capital Agenda Regio Foodvalley (pdf, 2 MB)

Contactpersoon

Wat is de Human Capital Agenda Regio Foodvalley

Krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Hoe doen wij dat?

Veel bedrijven in Regio Foodvalley hebben moeite om vacatures in te vullen vanwege een tekort aan beschikbaar personeel. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar toeneemt.  Samen met partners uit het onderwijs, overheden en ondernemers in Regio Foodvalley hebben wij de Human Capital Agenda opgesteld. Deze agenda is gericht op het versterken van de arbeidsmarkt en de economie in de regio.