Regio Foodvalley RES windmolens

Regionale Energie Strategie (RES)

Categorieën

 • Energie

Projectvoortgangsinformatie

Fase

Evaluatie

Gerealiseerd

100%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Over dit project

Om in 2050 energieneutraal te zijn, zoeken we samen met acht gemeenten, twee provincies, het waterschap en vele belanghebbenden waar en hoe het best duurzame elektriciteit uit wind en zon kan worden opgewekt. Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley.

Medio 2021 moeten 30 regio’s een Energie Strategie hebben volgens het Klimaatakkoord. Samen moeten deze regio’s 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land opwekken in 2030. In een Regionale Energiestrategie (RES) werkt de regio uit welke bijdrage zij kan leveren aan de nationale opgave. De RES beschrijft onder andere hoeveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden in de regio en waar en hoe dat het best kan. Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn en in 2030 een CO2 reductie gerealiseerd te hebben van 55% ten opzichte van 1990.

Planning

 • Sept 2020 - mrt 2021: Ontwikkelen concept-Res tot RES 1.0
 • April 2021: De RES 1.0 Regio Foodvalley is klaar voor besluitvorming
 • Mei 2021 - juni 2021: RES 1.0 wordt vastgesteld door 8 gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen
 • Juli 2021:  RES 1.0 wordt aangeboden aan het Rijk

Download hier de tijdlijn (pdf, 449 KB)die laat zien hoe we van concept-RES via Burgerforum en Raadpleging, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 gaan en welke stappen daarna volgen.

Partners

Regiogemeenten, provincie Gelderland, provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, Alliander, Stedin, natuur- en milieufederaties (NMU en GNMF), de land- en tuinbouwsector (LTO-Noord), ondernemers (VNO-NCW, FOV Regio Foodvalley), Recron, woningcorporaties (De Woningstichting), energiebedrijven (ValleiEnergie, Energie-Nederland), het burgerforum en JongRES.

Meedoen?

De vertegenwoordigers van de partijen uit het Stakeholderoverleg informeren zelf hun achterban. Gemeenten informeren dus ook zelf hun inwoners. Elke gemeente doet dat op z’n eigen manier.
Wilt u als bewoner meedoen en meedenken, dan is de gemeente dus uw eerste aanspreekpunt. Kijk in de kalender wanneer er een bijeenkomst is waar u heen kunt gaan.

Meer informatie

Al het nieuws over de RES Foodvalley vind je op de website van de Regionale Energiestrategie.

 

Naar de website van RES Foodvalley

Contact

 

Meer projecten bekijken?